Štěpán Černý / blackartcz

Ahoj. Jmenuji se Štěpán a fotím všechno na co si vzpomenete. Nejraději mám reportáž a sport. Ukazuji příběh, děj akce na které jsem. Baví mě fotit lidi, akci a hlavně emoce. Pokud chcete do Vašich fotografií dostat autentičnost napište mi a společně něco vymyslíme. Své fotografie pak můžete využívat pro sociální sítě, na tiskoviny, reklamu, web, nebo třeba do rodinného alba.

Díky Š.

Napsat mi můžete na email

black@blackart.cz

Zodpovědná osoba pro provoz e-sphopu:
Štěpán Černý
ič. 04475291
Zelenobranská, Pardubice 53002
cerny.foto@gmail.com

GDPR
Správce tímto v souladu s ustanovením č.13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

  • Osobní údaje Subjektů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu v rozsahu nezbytně nutném pro obchodní komunikaci, marketingové účely, popř. pro potřebné součinnost se státními úřady.
  • Důvod poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů – pro účely obchodní komunikace a pro marketingové účely
  • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, neurčil zástupce pro jeho plnění povinností ve smyslu Nařízení a pověřil zpracování osobních údajů zpracovatele Petra Černého
  • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.
  • Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracování, osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. Omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce přizpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.